“Twórczość Władysława Hasiora w latach 60. na tle artystycznych eksperymentów neoawangardy” (Art of Władysław Hasior in the 1960s contrasted with artistic experiments of the neo-avantgarde). In Granice Sztuki Współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora (Limits of contemporary art – around the art of Władysław Hasior). Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2011, pp.14-19. 

Download the essay in pdf here. (In Polish only)

%d bloggers like this: