“Testowanie granic rzeźby. System II Zbigniewa Gostomskiego” (Testing sculpture’s boundaries. System II by Zbigniew Gostomski). Rzeźba Polska Vl. XIII (2009) pp. 219-222.  

%d bloggers like this: