“Próby z obrazami plastycznymi” (Experiments with plastic paintings). In Tadeusz Kalinowski 1909-1997, edited by Wojciech Makowiecki. Poznań: Galeria Miejska Arsenał & Muzeum Narodowe, 2009, pp. 25-31. 

Download the essay here. (In Polish only.)

%d bloggers like this: