“Przygoda z czasem i techniką. Artony A i B Włodzimierza Borowskiego” (Adventure with time and technology. Artons A and B by Wlodzimierz Borowski). In Grupa Zamek. Historia – Krytyka – Sztuka (Zamek Group. History – Criticism – Art), edited by Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski and Piotr Majewski. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL, 2007, pp. 85-103. 

%d bloggers like this: