“Eksperymenty transmedialne w Polsce na przełomie lat 60. i 70. Studium przypadku Jerzego Rosołowicza” (Transmedial Experiments in Poland in the 1960s/70s. A case study of Jerzy Rosołowicz’s work.). In Sztuki w Przestrzeni Transmedialnej (Arts in the Transmedial Space), edited by Tomasz Załuski. Łódź: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pieknych, 2010, pp. 82-89. 

Available as pdf here. (In Polish only.)

%d bloggers like this: