Complete list of published art criticism, 2006-2012:

2012

“Interview with Joanna Malinowska,” ARTMargins online, November 12, 2012.
“Taktyka na Dziś. 5te Biennale w Bukareszcie” (Tactics for today. 5th Bucharest Biennial), Arteon 7 (July 2012).

2011

“Hałas w Pętli” (Noise in a loop), Arteon 12 (December 2011).

“Na Pomoc Ginącej Wrażliwości. O Muzeum Krytycznym, Funkcjach Muzeum Narodowego i Roli Sztuki z Profesorem Wojciechem Suchockim, Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rozmawia Magdalena Moskalewicz” (Rescuing the dying sensitivity. About the critical museum, the functions of national museum and the role of art. Magdalena Moskalewicz speaks to professor Wojciech Suchocki, Director of National Museum in Poznań), Arteon 9 (September 2011).

“Krasnale w Wenecji” (The Kransals in Venice), Arteon 8 (August 2011). “Słowa” (Words), Arteon 6 (June 2011).

2010

“VALIE EXPORT: Genitalna Panika i Inne Historie” (Genitalpanik and other stories), Arteon 11 (November 2010). Available here

“ʼWalczą i Giną, Zbici w Rudą Kaszęʼ. O ʼNowych Spojrzeniachʼ na ʼBitwę pod Grunwaldemʼ Jana Matejki” (About the “New Perspectives” on Matejkoʼs “Battle of Grunwald”), Arteon 7 (July 2010). [Book review.] Available here

“Pudełko po Butach Czyli Nieznośna Lekkość Rzeźby Gabriela Orozco” (Shoe box or: the unberable lightness of sculpture of Gabriel Orozco), Arteon 6 (June 2010).

“Powtarzanie Obecności: Performance jako Partytura” (Repeating presence: performance as score), Arteon 5 (May 2010). Available here

2009

“Rozkosz i Emancypacja. Rozmowa z Pawłem Leszkowiczem” (Pleasure and Emancipation. Conversation with Pawłe Leszkowicz), Arteon 12 (December 2009).

“One w Muzeum. Elles @ Centre Pompidou” (Elles in museum. Elle @ Centre Pompidou), Arteon 11 (November 2009). Available here

“Spojrzenia 2009” (Views 2009), Arteon 10 (October 2009).

“Czy Wszystko Da się Przedstawić?” (Can all be represented?), Arteon 6 (June 2009).

“Co Autor Miał na Myśli?” (What did the author intend?), Arteon 3 (March 2009).

“Włodzimierz Borowski”, Arteon 2 (February 2009).

[With D. Łuczak] „Zachwyt nad Stryjeńską” (Admiration of Stryjeńska), Czas Kultury 2 (2009). Available here

2008

“Kobiety bez Traktorów. O „Olbrzymkach” Ewy Toniak” [Women without tractors. On “Olbrzymki” by Ewa Toniak], Kresy 4 (2008). [Book review.] Available here

“… jak dwie krople czystej wody” (… just as two drops of water are), Polonistyka 12 (December 2008).

“Katarzyna Kobro / Lygia Clark”, Arteon 12 (December 2008).

“Zaczyna się Gdzie? Es Beginnt in Breslau Rafała Jakubowicza” (It begins – where? Es Beignet in Breslau by Rafał Jakubowicz), Arteon 12 (December 2008).

“Yoko Ono – Konceptualistka, Pacyfistka, Feministic” (Yoko Ono – a conceptualist, a pacifist, a feminist), Arteon 10 (October 2008).

“Yoko Ono versus polscy widzowie” (Yoko Ono versus Polish audience), Forum Krytyków Arteonu, September 27, 2008.

“Klasycy Bliskiej Przyszłości? Kolekcja Rafaela Jablonki w Krakowskim Muzeum Narodowym” (Classics of the nearest future? Rafael Jablonka Collection at the National Museum in Krakow), Arteon 9 (September 2008).

“Podróże Pamięci. O Filmach Darrena Almonda” (Journeys of memory. On films by Darren Almond), Arteon 8 (August 2008).

“Puławy 66” (Puławy 66), Arteon 6 (June 2008).

“Nic Dwa Razy Się Nie Zdarza. O Powtórzeniach w Sztuce XX Wieku” (Nothing twice. On repetition in 20th century art), Arteon 5 (May 2008).

“Grupa Zamek – Pół Wieku Później” (Zamek Group – half a century later), Arteon 2 (February 2008).

“Berlińskie Biennale: Historia i Prognozy” (Berlin Biennial. History and prognosis), Arteon 4 (April 2008).

“Światła Wielkiego Miasta” (City lights), Arteon 1 (January 2008).

“Małysze Polskiego Artworldu” (The Małyszs of the Polish Art World), Forum Krytyków Arteonu, January 13, 2008.

2007

“Sztuka jest Polityką. J. Ranciere ʼEstetyka jako Politykaʼ” (Art is politics. On „Aesthetics as Politics” by J. Ranciere), Arteon 12 (December 2007). [Book review.]

“Dyskretny Urok Psychozy. Eija-Liisa Ahtila” (Discreet charm of phycosis. Eija-Liisa Ahtila), Obieg.pl, November 7, 2007.

“Filmowa Awangarda po Raz Pierwszy, Drugi i Trzeci” (Film avant-garde for the first time, second and third), Arteon 5 (May 2007).

“Wczoraj, Dziś i Jutro Jonathana Monka” (Yesterday, today, tomorrow by Jonathan Monk), Obieg.pl, January 25, 2007.

“Sztuka Poza Sztuką. O Twórczości Artystycznych Outsiderów” (Art beyond art. On the artistic production of outsiders), Arteon 1 (January 2007).

2006

“Willa Własna” (A villa of oneʼs own), Obieg.pl, September 12, 2006.

“99 Wilków i 2 Wybuchy. Cai-Guo Qiang w Deutsche Guggenheim” (99 wolves and 2 explosions. Cai-Guo Qiang at Deutsche Guggenheim), Obieg.pl, September 7, 2006.

“(Letnia) Miłość Ci Wszystko Wybaczy. Ciepło/Zimno w Zachęcie” ((Summer) loving forgives anything. Hot/Cold at the Zacheta Gallery), Obieg.pl, August 1, 2006.

“92 Walizki Petera Greenawaya” (92 suitcases of Peter Greeaway), Obieg.pl, July 25, 2006.

“Śnienie Sztuki, czyli Trzecia Odsłona Projektu Praga” (Dreaming art – a third iteration of Praga Project), Obieg.pl, July 5, 2006.

“Cyber-feminizm i Techno-spirytualizm w Twórczości Mariko Mori” (Cyber-feminism and techno- spiritualism in the art of Mariko Mori), Gazeta Malarzy i Poetów 4 (2006).

“Proszę Nie Siadać na Obrazach! Martina Kippenbergera Pytania o Sztukę” (Donʼt sit on the paintings! Martin Kippenbergerʼs questioning of art), Gazeta Malarzy i Poetów 2 (2006).

“Malować Fotografią. Jeff Wall w Tate Modern” (Painting with photography. Jeff Wall at Tate Modern), Gazeta Malarzy i Poetów 1 (2006).

%d bloggers like this: