Undergraduate seminar in Art History
Taught at the Adam Mickiewicz University in Spring 2009

This course was taught in Polish. Official description:

Konwersatorium dotyczy głównych zagadnień z zakresu polskiej sztuki XX wieku—zasadniczo od początków dwudziestolecia międzywojennego do lat osiemdziesiątych—i ma za zadanie zapoznanie studentów/ek z faktografią, materiałem wizualnym i interpretacjami dominującymi obecnie w badaniach sztuki tego okresu, czyli dać generalne przygotowanie do egzaminu w zakresie objętym tematem. Tematyka oscylować będzie wokół malarstwa i problematyki obrazowania: interesować będzie nas tak tradycyjne malarstwo olejne, jak i działania poza-malarskie skoncentrowane na kontestacji tego medium. Skupimy się zarówno na konkretnej twórczości artystycznej, jak i rozważaniach teoretycznych.

Tematyka zajęć:

 • Pomiędzy stylem narodowym a kultem wartości pikturalnych: różne rodzaje obrazowania wśród grup dwudziestolecia międzywojennego.  
 • Teorie estetyczne Stanisława Ignacego Witkiewicza a praktyka twórcza artysty.
 • Społeczna funkcja obrazu – na przykładzie polskich grup awangardowych.  
 • Awangarda według Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro: koncepcje teoretyczne i ich realizacja.  
 • (Dobrze namalowany) obraz socrealistyczny.
 • „Arsenał” i malarstwo Andrzeja Wróblewskiego
 • „Odwilżowa” nowoczesność: polski informel oraz malarstwo strukturalne w grupach artystycznych końca lat pięćdziesiątych.
 • Od obrazu do przedmiotu: twórczość Tadeusza Kantora oraz działalność Grupy Krakowskiej.  
 • Funkcjonowanie sztuki w PRLu: plenery, spotkania, sympozja.
 • Działalność galerii niezależnych lat 60′ i 70′: ich artyści i krytycy.
 • Kontestując malarstwo: happening i performance.
 • Konceptualna twórczość lat 70 i dyskusja wokół “pseudoawangardy”.
 • Powrót malarstwa: neo-ekspresjonizm lat 80.

%d bloggers like this: